bowls

Bowlio

Mae gan Y Parc un lawnt fowlio sy'n gartref i Glwb Bowlio Caergybi. Mae Clwb Bowlio Caergybi bob amser yn chwilio am aelodau newydd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr Steve Rossington (rhif ffôn ynghlwm yma). Mae'r lawnt fowlio hefyd ar agor i aelodau'r cyhoedd am dâl o £2.50 y pen.

Mae'r amseroedd agor yn gyfyngedig, oherwydd gemau clwb. Cysylltwch â chaffi'r Pafiliwn i gael argaeledd ac i archebu.

Mae offer ar gael i'w llogi o gaffi'r Pafiliwn am dâl bychan.