skatepark

Cwblhawyd y gwaith adeiladu parc sglefrio’n 2019 ac mae ar agor i bob oed 7 diwrnod yr wythnos. Gofynnwn i bawb ddilyn y rheolau wrth ddefnyddio'r cyfleuster yma.

skaterules800

Gweler Rheolau'r Parc Sglefrio (PDF)

Byddwch yn ymwybodol nad oes llifoleuadau yn y parc sglefrio ar hyn o bryd.