tennis

Tenis

Mae cyrtiau tenis wrthi’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd.

---------------------------------------

Mae'r cyrtiau tenis sydd newydd eu hadeiladu ar gael i'w harchebu ar-lein trwy ein system archebu ar gyfradd o £ 5.00 yr awr fesul cwrt. Mae offer ar gael i'w llogi o gaffi'r Pafiliwn am dâl bychan.

Mae Clwb Tenis Caergybi yn hyfforddi'n wythnosol.

I ymholi, ynglŷn ag ymuno â'r clwb tenis, cysylltwch â John Whitehall ar y rhif ffôn a ddarperir.