3gpitch

Y Parc Caergybi - Cae 3G newydd sbon

Dydd Sul 3-5pm

Cofrestru AM DDIM i bob tîm newydd

Dim ond ers 24 awr mae'r gynghrair yma wedi bod yn weithredol, ac mae bron yn hanner llawn yn barod! ARWYDDWCH fyny yn nawr i osgoi colli allan:

www.leisureleagues.net

Gêm pêl-droed cyntaf ar y cae 3G newydd.

Am unrhyw ymholiadau neu i logi, ffoniwch Y Pafiliwn ar 01407 763662.

Diolch, Tîm Y Parc.

Newyddion Gwych!

Mae'r cae 3G bellach yn barod, mae hynny 3 wythnos yn gynt na'r disgwyl.

Bydd y cyfleuster yn agor ddydd Llun nesaf yr 2il o Awst - ac rydym yn cymryd archebion nawr.