bmx

Mae trac BMX wedi’i huwchraddio’n ddiweddar diolch i gymorth grŵp lleol a sefydlwyd yn benodol ar gyfer y pwrpas hwnnw.

Diolch hefyd i Robert Williams o WOW Training am ei amser a'i beiriannau - pob un wedi'i roddi o'i wirfodd. Mae'r trac beic yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio ar unrhyw adeg o'r dydd.