3gpitch

Newyddion Gwych!

Mae'r cae 3G bellach yn barod, mae hynny 3 wythnos yn gynt na'r disgwyl.

Bydd y cyfleuster yn agor ddydd Llun nesaf yr 2il o Awst - ac rydym yn cymryd archebion nawr.

Rydym yn dal i gynnal profion ar ein system archebu newydd ar ein gwefan felly am y tro ffoniwch Gaffi'r Pafiliwn yn Y Parc yn uniongyrchol i archebu - 01407 763662

Hoffem gymryd yr cyfle yma i ddiolch i nifer fawr o gwmnïau ac awdurdodau sydd wedi gwneud hyn i gyd yn bosibl.

  • Cyngor Tref Caergybi
  • Cyngor Gwlad Ynys Môn
  • Chwaraeon Cymru
  • Alliance Leisure
  • Dura Sport
  • Surfacing Standards

Diolch,

Tîm Y Parc

pitch rules